top

Konuşmacı / Panelist / Eğitmen

Konuşmacı / Panelist Olduğum Toplantılar

 • Meme hastalıklarının erken tanı ve tedavisi
  K.K. 1. Piyade Tugay Komutanlığı, Haziran 1997
 • Batın Travmaları
  Manisa Tabip Odası, Şubat 1997
 • Meme hastalıkları erken tanı, tarama ve tedavisi
  Manisa Tabip Odası, Nisan 1997
 • Acil İlk Yardım
  K.K. 1.Piyade Tugay Komutanlığı, Şubat 1998
 • Yara infeksiyonları ve katater infeksiyonları
  Celal Bayar Üniversitesi, Şubat 1998
 • Laparoskopik kolesistektomi sonrası ağrının giderilmesi
  Ege Cerrahi Derneği, Mart 1998
 • Perforan ven yetmezliğinde tedavi
  Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Mayıs 2007
 • Variste klinik bulgular ve değerlendirme
  Ankara Tıp Cerrahi Günleri-3, Kasım 2007
 • Derin ven trombozu
  3.Ulusal Fleboloji Kongresi Paneli, Ocak 2008
 • Vasküler bacak yaraları fizyopatolojisi
  Yara Bakım Sertifika Programı, Nisan 2008
 • Karotis cisim tümörlerinde günümüz uygulamaları
  Karotis Arter Cerrahi Kursu, Nisan 2008
 • Köpük skleroterapi
  Varis Tedavisinde Güncel Yaklaımlar Kursu, Eylül 2008
 • Bacak ülserleri
  III. Ulusal Yara Bakım Kongresi, Kasım 2008
 • Perforatör ven cerrahisi
  IV. Ulusal Fleboloji Kongresi, Ocak 2009
 • Üst ekstremite damar yaralanmaları
  Ankara Cerrahi Derneği Paneli, Şubat 2009
 • Akut arter tıkanıklıkları
  XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Mayıs 2009
 • Femorodistal bypasslar
  5. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Eylül 2009
 • Venöz ülser fizyopatolojisi
  IV. Ulusal Yara Bakım Kongresi, Kasım 2009
 • Safen ven stripping yöntemleri (klasik, inversiyon), hook flebektomi, SEPS
  Ankara Tıp Cerrahi Günleri-5, Kasım 2009
 • Vasküler bacak yaraları fizyolojisi
  Yara Bakımı ve Doku Onarımı Sertifika Programı, Mayıs 2010
 • Genel Cerrahlar Damar Cerrahisine Neden Sahip Çıkmalı Paneli
  “Kanserli hastada tromboemboli proflaksisi, doğrular-yanlışlar, klavuz bilgileri“
  Ankara Tıp Cerrahi Günleri-6 , Ocak 2011
 • Greft İnfeksiyonları Paneli, “Damar grefti infeksiyonları”
  Ankem Kongresi, Mayıs 2011
 • Konferans; “Abdominal vasküler yaralanmalara yaklaşım”
  Türk Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı, Haziran 2011
 • Konferans. “Venöz tromboembolizm, antikoagulanların kullanımı”
  Ankara Tıp Fakültesi, Ekim 2011
 • Kronik yara tedavisinde venöz problemlerin çözümü
  VI. Ulusal Yara Bakım Kongresi, Aralık 2011
 • Yaranın lokal koşulları, mikroçevre ve iskemi
  VII. Ulusal Yara Bakım Kongresi, Kasım 2012
 • “Aktif kapama mı, pasif kapama mı?”
  Arteriyel-venöz ülserlerde kanıta dayalı tedavi yaklaşımları
  VIII. Ulusal Yara Bakım Kongresi ,Kasım 2013
 • “Kanser cerrahisi ve venöz tromboembolizm, klavuzlar”
  19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Nisan 2014
 • Konferans; İnsizyon yönetimi, instilasyon ve negatif basınç terapisi.
  Yara Yönetiminde Yenilikci Yaklaşımlar, Nisan 2014
 • Panelist; “Yardımcı üreme teknikleri, genel cerrah gözüyle”
  6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Kasım 2014
 • Venöz ülserlerde kompresyon dışı tedaviler
  IX. Ulusal Yara Bakım Kongresi, Kasım 2014

 
Damar Hastalıkları

Genel CerrahiFilistin Sok. No:3/3 Gaziosmanpaşa -   ANKARA
466 66 64


bottom