top

Lenf Hastalıkları

Lenfatik sistem interstisyel sıvıdan kan dolaşımına sıvı transferi sağlayan ve immün sistem ile beraber çalışarak yabancı cisim invazyonuna karşı koruyucu filtre görevi gören bir sistemdir. Hidrostatik basınç kan plasma ultrafiltratını interstisyel alana taşır.Bunun büyük çoğunluğu venöz kapiller tarafından geri emilir. 24 saatlik periodda 2-4 litrelik proteinden zengin (75-150 gr) sıvı lenfatik sistem tarfından taşınır.

Lenfatik taşıma kapasitesi aşıldığında, anormal lenfatik damar veya lenf nodlarına bağlı obstrüksyon, travma gibi problemler neticesinde proteinden zengin interstisyel sıvı birikimi oluşur. Bu duruma "lenfödem" denir. Lenfödem meydana gelmesi için tüm kollateral ve kompensatuar mekanizmaların aşılması gerekmektedir.

Lenfödemde proteinden zengin sıvı, lenfosit, çeşitli plasma proteinleri, immünglobinler ve sitokinler birikir. Bu maddeler cilt-ciltaltında kronik inflamatuar değişikliklerin oluşmasına neden olurlar. Lenfödem kötü görüntü, yürüyememe, tümör gelişimi gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

  • Lenfödem
  • Lenfanjit

 
Damar Hastalıkları

Genel CerrahiFilistin Sok. No:3/3 Gaziosmanpaşa -   ANKARA
466 66 64


bottom