top

Meme Hastalıkları

Kadınların korkulu rüyası olan meme kanseri, gelişmiş ülkelerde her 10 kadından birinin, yaşamının herhangi bir döneminde yakalandığı bir hastalıktır. 35-54 yaş arasındaki kadınlarda ilk sırada gelen ölüm nedenidir.

Meme hastalıkları, oldukça sık görülen ve özellikle kadınların hekime başvurmasında önde gelen sebeplerden biridir. Hastaların en sık görülen şikayeti memede kitledir. Diğer şikayetleri meme başı akıntısı, memede büyüme, meme başında içe çekilme ve kozmetik problemlerdir.

Meme hastalarının yakınma konularından bir tanesi de, kendilerinin sancı ya da acıma olarak tarif ettiği meme ağrısıdır. Ağrı eğer yanında başka bir belirti yok ise, tek başına patolojik bir anlam taşımayabilir. Çoğu zaman iyi huylu meme kistlerine ait bir şikayettir. Ancak ailede meme kanseri öyküsü var ise durumun daha da ciddiyetle incelenmesi zorunluluğu olur.

Kozmetik problemler her ne kadar plastik cerrahi ile ilgili olsa da, iri göğüslerin ağrı şikayetlerinin sık olması cerrahi muayene ve tetkiki gerekli kılar.

  • Meme ağrıları
  • Meme infeksiyonları
  • Meme kistleri
  • Meme kanseri
  • Meme biyopsileri
  • Meme koruyucu tedaviler
  • Mastektomi
  • Sentinal nod
  • Aksiller lenf diseksiyonu
  • Rekonstruksiyon / protez

 
Damar Hastalıkları

Genel CerrahiFilistin Sok. No:3/3 Gaziosmanpaşa -   ANKARA
466 66 64


bottom