top

Küçük Cerrahi

Genel Cerrahi'nin konularının içinde, bazen çok büyük sonuçları olabilen önemli küçük cerrahi hastalıklar vardır.

Ciltteki basit bir skardan malign melanom gibi çok ağır bir hastalığa kadar farklı cilt lezyonları, yumuşak doku, kas tümörleri, basit ve ciddi çeşitli kistler, lipomlar, infeksiyonlar, travmatik kesiler, yabancı cisimler, ve çeşitli bölgelerde yerleşimli lenf nodu büyümeleri genel cerrahlar tarafından ciddiyetle tedavi edilmelidir.

  • Cilt tümörleri
  • Yumuşak doku kist /tümörleri
  • Kas tümörleri
  • Lenfadenopatiler
  • Yüzeyel infeksiyonlar
  • Yabancı cisimler
  • Travmatik kesiler

 
Damar Hastalıkları

Genel CerrahiFilistin Sok. No:3/3 Gaziosmanpaşa -   ANKARA
466 66 64


bottom