top

Uluslararası Kurslar

Katıldığım Uluslararası Kurslar

 • Corso di Aggiornamento in Chirurgia Vascolare
  ( Damar Cerrahisi'nde Yeni Gelişmeler Kursu, Aralık 1989 Roma)
 • New Trends in Gastric Cancer
  ( Mide Kanseri'nde Yeni Eğilimler Kursu, Haziran 1990 Roma)
 • La Colecistectomia per Via Laparoscopica
  ( Laparoskopik Kolesistektomi Kursu, Kasım 1990 Roma)
 • Hands-on Workshop Endovascular Procedures
  ( Endovasküler Girişimler Uygulamalı Kursu, Eylül 1999 Kopenhag)
 • Hands-on Course in Laser Phlebology
  ( Ven Hastalıkları'nda Laser Uygulamaları Kursu, Kasım 2003 Floransa)
 • Sclerotherapy
  ( Varislerde Skleroterapi Kursu, Kasım 2003 Bologna)
 • Internal and External Laser Treatment for Varicose Veins
  ( Varislerin İnternal ve Eksternal Laser ile Tedavileri Kursu, Nisan 2005 İstanbul)
 • Charing Cross Training Venous Day
  ( Endovenöz Tedavilerde Pratik Uygulamalar Kursu, Nisan 2008 Londra)
 • Charing Cross Vascular Revision Course
  ( Damar Cerrahisinde Tedavileri Gözden Geçirme Kursu, Nisan 2008 Londra)
 • Training and Updating Course in Senology and Oncology
  ( Meme Hastalıkları ve Onkoloji'de Eğitim-Güncelleme Kursu, Haziran 2009 Milano)
 • Breast Cancer: Oncologic and Reconstructive Surgery Course with Live Surgery
  ( Meme Kanseri ve Rekonstruksiyon Cerrahisi Kursu, Haziran 2009 Milano)
 • Salvage Techniques for Autogenous and Prosthetic Hemodialysis Access Course
  ( Otojen ve Greftle Yapılan Hemodiyaliz Şantlarını Kurtarma Teknikleri Kursu,   Haziran 2010 Boston)
 • Managing a Venous Practice Course
  ( Ven Hastalıkları Pratiğinde Uygulamalar Kursu, Haziran 2010 Boston)
 • Diabetic Foot Management Course
  ( Diabetik Ayak Tedavileri Kursu, Haziran 2010 Boston)
 • Onkoplastik and Reconstructive Breast Surgery Course
  ( Meme Koruyucu Plastik ve Rekonstruktif Meme Cerrahisi Kursu,
    Eylül 2012 Nottingham )
 • Aesthetic Breast Surgery and Breast Reconstructive Techniques Course
  ( Estetik Meme Cerrahisi ve Meme Rekonstruksiyon Teknikleri Kursu,
    Nisan 2015 Dusseldorf )

 
Damar Hastalıkları

Genel CerrahiFilistin Sok. No:3/3 Gaziosmanpaşa -   ANKARA
466 66 64


bottom