top

Yurtiçi Kurslar

Katıldığım Yurtiçi Kurslar

 • Üst Gastrointestinal Kanamalar Kursu, Mayıs 1992 Ankara
 • Endokrin Cerrahisi Mezuniyet Sonrası Kursu, Mart 1997 İstanbul
 • Laparoskopik Kolesistektomi Kursu, Nisan 1997 İzmir
 • Mide Kanseri Tedavisi Mezuniyet Sonrası Kursu, Mayıs 1999 İstanbul
 • Benign Anorektal Hastalıklar Kursu, Mayıs 2002 Antalya
 • Karaciğer Tümörleri ve Tedavisi Kursu, Nisan 2004 Ankara
 • Meme Cerrahisi Kursu, Eylül 2005 İstanbul
 • Kronik Venöz Yetersizlik Kursu, Kasım 2005 Ankara
 • Meme Kanseri İçin Risk Azaltıcı Yaklaşımlar Kursu, Ocak 2006 Ankara
 • Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu, Nisan 2006 Ankara
 • Rektum Kanserinde Total Mezorektal Eksizyon Kursu, Eylül 2006 Ankara
 • Temel Nutrisyon Kursu, Şubat 2007 Ankara
 • Meme Kanserinin Tedavisinde Komplikasyonlar Kursu, Mart 2007 Ankara
 • Meme Kanseri Tanı ve Tedavisinde Yenilikler Kursu, Mart 2008 Ankara
 • Karotis Arter Cerrahisi Kursu, Nisan 2008 Ankara
 • Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Kursu, Kasım 2008 Ankara
 • EVAR (Endovasküler Aort Anevrizma Onarımı) Kursu, Mayıs 2009 Bodrum
 • Alt Ekstremite Arter Hastalıkları Tedavi Kursu, Mayıs 2009 Bodrum
 • Troid Kanseri Cerrahisi Kursu, Eylül 2009 Ankara
 • Meme Kanserinde Sentinal Lenf Bezi Biyopsisi Kursu, Nisan 2017 Ankara
 • Troid Intraoperatif Nöromonitorizasyon Kursu, Nisan 2017 Antalya
 • Troid Hastalıklarının Cerrahi Planlamasında Bütünleştirilmiş USG ve Patoloji Kursu, Nisan 2017, Antalya
 • Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu, Mayıs 2017 Ankara
 • Troid Cerrahisinde Sinir Monitorizasyon Kursu, Mayıs 2017, Ankara
 • Seviye III, Rekonstruktif Meme Kanseri Kurs ve Çalıştayı, Eylül 2017,İstanbul

 
Damar Hastalıkları

Genel CerrahiFilistin Sok. No:3/3 Gaziosmanpaşa -   ANKARA
466 66 64


bottom